SPOED? 0575-513151 - dag en nacht


Dierenkliniek Zutphen
LOCATIE ZUTPHEN
0575-513151
LOCATIE HENGELO (GLD)
0575-460312

Operatie

Wanneer een operatie noodzakelijk is, kunt u met uw hond op onze beide locaties terecht. Onze operatiekamers zijn uitgerust met zuurstof, bewaking en infuus. Daarnaast beschikken wij over een opnameruimte waarin uw hond op een fijne, rustige en gecontroleerde wijze kan uitslapen.

Voorafgaand maakt u een afspraak met onze kliniek en daarna brengt u uw hond op het afgesproken tijdstip naar ons toe. Waarna uw hond wordt opgenomen en in de opnameruimte wacht op de operatie. Wanneer u dat wenst mag u uiteraard aanwezig zijn bij het toebrengen van de narcose. Afhankelijk van de operatie krijgt uw hond voorafgaand aan de operatie de juiste pijnstilling toegediend.

Tijdens de operatie wordt er schoon en steriel gewerkt, daarom wordt bij uw hond het operatiegebied geschoren en uitvoerig gewassen. Wanneer uw hond veilig onder narcose is gebracht zal de dierenarts zich voorbereiden op de operatie. Hierbij draagt hij steriele kleding en handschoenen. De operatie-instrumenten worden door de assistente op een steriele tafel geplaatst. Gedurende de operatie staat de assistente de dierenarts bij. Zij controleert de gesteldheid van uw hond, de anesthesie, infuussnelheid en waarborgt de temperatuur van uw hond. Ook staat ze u te woord na de operatie, hiervoor is zij uitermate geschikt omdat ze alles weet over de uitgevoerde operatie.

Na de operatie krijgt u telefonisch bericht van ons en zal aan u worden uitgelegd hoe de operatie is verlopen. Wanneer u uw hond komt ophalen wordt nogmaals doorgesproken hoe alles is vergaan en krijgt u daarbij uitleg over medicatie en aanverwante zaken. U krijgt alle informatie tevens van ons mee in een nazorgbrief.

© 2018